Tafels hebben allen een uniek blad. Onderstel 

mogelijkheden zeer divers.